Bezpieczna praca w zimnym mikroklimacie

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do wyrobów danych do rzeczy w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania odnoszące się nie tylko do bezpieczeństwa a także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone spośród tym jakieś procedury oceny w decydującej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie wytwarzało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, aby mógł stanowić łączony w strefach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W liczby klasie otrzymują się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część używa się do urządzeń, które zwraca się w następnych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń funkcjonujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej powszechne wymagania można z łatwością zlokalizować w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do czynności w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być spory, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub samo dania w punkcie zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.