Biuro rachunkowe gorlice ul cicha

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy usługi w rozmiarze rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te robi na sytuacja innych podmiotów ekonomicznych oraz organizacji, a ponadto osób fizycznych.
Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do budowania obowiązków powiązanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, prawa pracy, a ponadto praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego rodzaju operacje. Moduł Optima jest właśnie zintegrowany z biurem rachunkowym, a wszystkie dane mogą stanowić modyfikowane i synchronizowane na bieżąco. Pozwala to księgowemu rozpoczęcie działalności bez dodatkowego logowania się.
W relacje od wag i wzoru firmy można zastosować różne moduły które ma program Optima Biuro Rachunkowe.
A tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Idzie na rozliczenia z Tytułem Skarbowym, razem z najróżniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa idzie na wykonywanie ksiąg zgodnie z najróżniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w szerocy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w sposób elektroniczny.
Kolejny moduł Środki Trwałe daje szansa biurom rachunkowym prowadzenia dla kupującego ewidencji środków trwałych, a i wartości prawych i wewnętrznych. Pozwala więcej na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego.
Moduł Kadry oraz Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najróżniejszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane.
Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest przydatny w klasie dużej i rodzaju usługowym dostępnym przez internet.