Czym jest mes

Jednym ze źródeł sukcesu przedsiębiorstwa w branży przemysłowej jest wykorzystywanie odpowiednich narzędzi do analizy oraz symulacji różnego rodzaju procesów inżynierskich. Nie wystarczy specjalistyczny sprzęt do tego, potrzebne są również rozwiązania, które to umożliwią.

Jednym z nich jest metoda elementów skończonych, czyli w dużym skrócie mówiąc jest to wykorzystanie zaawansowanych działań matematycznych do obliczenia równań różniczkowych. Narzędzie to znajduje zastosowanie przede wszystkim wszędzie tam gdzie konieczne jest przeprowadzenie analizy wytrzymałości danego obiektu czy też materiału. Dlatego doskonale się sprawdzi w codziennej pracy konstruktorów oraz projektantów.

Jak wygląda modelowanie mes? Proces ten składa się z kilku podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest stworzenie geometrii badanego obiektu. Oznacza to, że usuwane są z niego wszystkie drobne elementy, które nie mają wpływu na ostateczny wynik obliczeń. Jednak warto pamiętać, aby być tutaj ostrożnym, ponieważ usunięcie niektórych detali może doprowadzić do otrzymania nieprawidłowych wyników. Drugim krokiem jest stworzenie siatki. To wtedy modelowi zostają przypisane właściwości fizyczne oraz obliczeniowe. Następnie ustalane są warunki brzegowe, czyli podawane są np. wartości obciążeń, jakim będzie poddawany badany obiekt. Gdy wszystkie elementy zostały prawidłowo przygotowane możliwe jest wykonanie obliczeń, wykorzystuje się do tego odpowiednie rozwiązanie, a następnie przeprowadza się interpretację wyników.

MES posiada wiele zalet, ale jedną z jego największych jest możliwość dokonania analizy obiektów o skomplikowanych kształtach. Dzięki temu możliwe jest wykonanie obliczeń modelu dzięki rozwiązaniom informatycznym, a nie jedynie po poprzez tworzenie prototypu. Jednak warto pamiętać jakie są wymagania, aby móc skorzystać z tej metody. Przede wszystkim wymaga on olbrzymich zasobów obliczeniowych komputera. Oznacza, to że do modelowania będzie potrzebny bardzo mocny sprzęt komputerowy. Jest to głównie spowodowane tym, że dokonuje się bardzo wielu obliczeń, na wielu małych obiektach.