Dyrektywa unijna moc odkurzacza

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów danych do książce w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania oddające się nie tylko do bezpieczeństwa a również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo związane spośród obecnym każde procedury oceny w pierwszej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone danie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, by mógł stanowić przydatny w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

chillgard rt

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W liczbie grupie wybierają się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zwraca się do urządzeń, które korzysta się w przyszłych miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń postępujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej konkretne wymagania można z możliwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do praktyce w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić spory, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedno dania w końca zapewnienia zgody z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.