Gastronomia mobilna

Wynikający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, podejmującego się za pośrednictwem technik powiązanych z dziedzinami psychologicznymi. Stanowi ostatnie sposób szkolenia pracowników polegający na realizowaniu procesu decyzyjnego w kierunku odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co pomaga swym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzrostu tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu zainteresowania są coachowie, którzy idą ze swoimi klientami na dalekich płaszczyznach np. w kontakcie spośród ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z własnymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze używanie ich własnych predyspozycji, określenie swoich celów oraz skupienie na optymalizacji działań doprowadzających do ich kupienia. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym obiektem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych kolei w oparciu o jego własne efekty i programy intelektualne. Innymi cechami jedynymi w szkoleniach dla  pracowników w postaci coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie ma dobra wyznaczać klientowi żadnych informacji; nie uczy ludzi, tylko usprawnia im w toku rozwijania się; jest utworzony na bazie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; obiektem jest sprowadzanie do konkretnego dokonywania zmian.