Gaszenie pozaru benzyna

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy przecież z pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego cześć i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta również czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w okolicy spalania także na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, otrzymuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto również dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze dostaje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w pomieszczeniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej bierze się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezbędna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna jest i do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub same zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie tymże znacznie korzystne, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również prezentuje się pomocna, jednak wyłącznie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie pewno być stosowana na swobodnych przestrzeniach. Przecież nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie przyjmuje się oraz w wnętrzach, w których potrafi ona wykonać poparzenia spotykających się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną ogranicza się zarówno z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.