Instrukcja bhp bezpieczenstwa pozarowego

Unia Europejska w bieżącym czasie zajęła się zagrożeniami wybuchowymi w biznesach. Głównie do takich zdarzeń wchodziło w branżach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W charakterze ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady postępowania w takich sklepach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

 

Szkolenia “explosion safety”, które wysyłane są przez odpowiednio dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać pracodawców oraz pracowników z prawymi regulacjami w współczesnym obszarze. Ponadto wspomagają zakłady prac w spraw doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia i w rozpoznawaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy pracownik świadomy jest zagrożenia. Nabywa także umiejętności reagowania i chronienia wybuchom.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-xl-cdn/modul-finanse-i-ksiegowosc-comarch-erp-xl/Moduł Finanse i księgowość - Comarch ERP XL - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

ATEX wprowadza oraz inne oznakowania urządzeń podawanych w okolicach narażonych na początek. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszystkie dyrektywy “nowego rozwiązania”. Informacji te mówią iż produkt wypuszczony do zysku jest pewny w użyciu a nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż produkt nie zagraża środowisku. Jeśli to producent chce umieścić symbol CE na produkcie, musi wykonać te trzy podstawowe zasady.

Zgodnie z ATEX produkt dedykowany do celu musi umieć Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten kolejny symbol to specjalne oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane jest do urządzeń oraz stylów ochronnych również ich postaci i elementów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Symbolem “I” określa się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” urządzenia z nowych części w których istnieje ryzyko eksplozji.