Jak sobie radzic z nadmiernym wzrostem lub spadkiem cisnienia

Wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy zmuszają producentów i użytkowników urządzeń do zapewnienia maksymalnej hermetyzacji urządzeń oraz instalacji ciśnieniowych i zabezpieczenia ich przed nagłym wzrostem ciśnienia. Stąd coraz bardziej powszechne staje się stosowanie w urządzeniach płytek bezpieczeństwa.


Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. bursting discs) zabezpieczają aparaty oraz urządzenia przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia.
Producent wybierając materiał do konstrukcji płytek, bierze pod uwagę następujące elementy:
– ich odporność chemiczną – najbardziej rozpowszechnionym materiałem z którego są robione płytki, jest stal kwasoodporna,
– ich wytrzymałość temperaturową,
– oraz trwałość płytki – bierze się tu pod uwagę wytrzymałość płytki na ciśnienie podczas procesu i jego zmiany w czasie, temperaturę i czynniki chemiczne.
Te informacje dają z kolei orientację użytkownikowi płytek bezpieczeństwa, co do rodzaju płytek, które może zastosować i czasu ich użytkowania. Jest to bardzo istotne, gdyż przedwczesna wymiana płytek może zakłócić proces produkcji i przynieść niepotrzebne straty.
Produkowany jest także inny rodzaj płytek tzw. płytki bezpieczeństwa dwukierunkowe. Płytki te są zaprojektowane tak, aby chronić zbiornik jednocześnie przed podciśnieniem jak i nadciśnieniem. Dzięki swojej złożonej konstrukcji płytki zapewniają stabilność pracy urządzenia i dają pewność użytkowania, dzięki wmontowanemu czujnikowi, który stale monitoruje pracę płytki bezpieczeństwa w obydwu kierunkach.
Producenci proponują też kombinację, polegającą na tym, że płytka bezpieczeństwa montowana jest przed zaworem bezpieczeństwa. Tego typu rozwiązanie ma olbrzymie zalety ponieważ:
– zapewnia całkowitą szczelność,
– zabezpiecza zawór bezpieczeństwa przed korozją i innymi czynnikami chemicznymi,
– daje możliwość wykonania zaworu bezpieczeństwa z tańszych materiałów.
– nie występuje konieczność natychmiastowego przestoju urządzenia po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa,
– w razie potrzeby istnieje możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez konieczności jego demontażu.
Poza tym płytki bezpieczeństwa mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zachowanie sterylnych warunków pracy urządzenia, ponieważ spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa.