Jak zapewnic bezpieczenstwo w przemysle

Z przemysłem nie ma żartów – oprócz wielkich korzyści dla społeczeństwa, generuje on także mnóstwo zagrożeń dla pracowników, Wystarczy wspomnieć o upadkach z wysokości, niebezpieczeństwie pracy przy ciężkich maszynach, obsłudze urządzeń mechanicznych… wszystko to generuje warunki, w których nietrudno o groźny dla zdrowia i życia wypadek.


Na szczęście minął już czas, gdy praca w fabryce wiązała się z ogromnym ryzykiem, a przy tym wielu ludzi miało niewielki wybór – mogli pracować tam, lub nie mieć środków do życia. Obecnie przemysł opiera się w dużej mierze na nowoczesnych technologiach, zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, a w dodatku jest obwarowany szeregiem obowiązków, procedur i działań zmniejszających ryzyko do minimum. Przepisy przeciwpożarowe zapewniają odpowiednią procedurę i drogę ewakuacji, ponadto pracownicy odbywają szczegółowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zanim przystąpią do wykonywania swoich obowiązków, muszą poznać sposób działania w razie każdego typu wypadku, na jaki są potencjalnie narażeni. Wśród tych zabezpieczeń jest także system przeciwwybuchowy. Explosion priif systems obejmuje opracowanie oceny ryzyka wybuchu, a w następnej kolejności szereg zabezpieczeń, które pozwalają na ograniczenie tego ryzyka. Między innymi jest to ograniczanie źródeł zapłonu, instalacja centralnego odkurzania czy też odpylanie. Wszystkie te działania mają na celu sprawić, żeby w miejscu zagrożonym wybuchem było jak najbezpieczniej. A co, gdy cała prewencja jednak zawiedzie? I tak może się stać, chociaż prawdopodobieństwo będzie już znacznie zmniejszone w stosunku do tego sprzed zastosowania wybuchu. Wtedy działa się na rzecz ograniczenia skutków zdarzenia – na przykład przez system tłumienia lub odciążania wybuchu. Pozwala to zminimalizować skutki wypadku nawet, gdy się on przytrafi.
Stosowanie wszystkich wyznaczonych odgórnie zabezpieczeń jest nie tylko istotne – jest konieczne, i leży w interesie właściciela zakładu przemysłowego. To jego obowiązkiem jest odpowiednie dbanie o bezpieczeństwo pracowników. W razie wypadku takie jak pożar czy wybuch zniszczeniu mogą także ulec bardzo kosztowne urządzenia. O wiele bardziej opłaca się postawić na zapobieganie, niż likwidować skutki.