Modul program pembangunan guru baharu 2014

Program Enova zawiera dużo modułów, które mogą być konieczne w marce lub w przedsiębiorstwie w wielu aspektach jego istnienia. Moduł Kadry zaś Płace uczestniczy w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on systematycznie aktualizowany do dzisiaj obowiązujących w Polsce przepisów. Wyróżnia go jasny i niski w obsłudze interfejs graficzny, istnieje też w pełni zgodny z pakietem MS Office.

http://www.polkas.pl/Pl/artykul/kasy_fiskalne_wieliczka/Kasy fiskalne Wieliczka - Artykuły - Baza wiedzy - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Moduł Księga Podatkowa jest jednak odpowiedzialny za obsługę firmy w sprawy ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań ważnych i przeszłych. To przy jego uwag tworzone są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Gwarantuje on również ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala odbiorcom na rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Moduł widoczny jest jeszcze za ewidencję wartości niematerialnych i wyposażenia. Możliwe jest realizowanie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są związane z tymi zabiegami. Pracę z modułem można zacząć w każdym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury leczy w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży oraz decydowania cenników i dodawania wiedzy o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel gwarantuje jej użytkownikom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Szczególnie ważnym składnikiem jest dodatkowo CRM (Customer Relations Management). Widzi on znane o kontrahentach, ale daje również obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa jest do księgowania, dokumentowania i budowania różnego typu sprawozdań. Urządzenie więc w wielkim stopniu usprawnia codzienną pracę księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uznaje za zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji wewnętrznych i innych. W dużym stopniu zmienia on bycie przedsiębiorstwa na ostatnim polu. Enova cennik jest dostosowywany indywidualnie do jakiejś firmy. Czynniki brane pod uwagę do wysokość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Jest dodatkowo możliwy nabądź w 3 wersjach: srebrna, jasna i platynowa.