Oprawy przeciwwybuchowe polam rem

Zakłady produkcyjne i przemysłowe potrafią być okresem bardzo newralgicznym miejscem. Może zdobyć w nich do pożaru, wycieku szkodliwych substancji lub wybuchów.
Wybuchy są szczególnie niebezpieczne, ponieważ przebiega w ich trakcie nagłe wyzwolenie dużych sumy energii. Pożar potrafi dość długo się pracować i zostać w porę opanowanym, wyciek można neutralizować tamami i sorbentami, natomiast wybuch w trakcie zajścia automatycznie potrafi zabrać istnienie oraz zdrowie ludzkie. Istnieje więc powodem, dla którego wybuchom należy zapobiegać z wyprzedzeniem.

 

Aby wybuchł mógł dojść muszą zostać przeprowadzone dwa główne warunki:
1) musi wystąpić mieszanina wybuchowa (w sklepach produkcyjnych głównie gazowa),
2) pragnie być inicjator wybuchu (iskra, płomień, wyładowanie elektryczne, lub nowe źródło światła).

By nie doszło do powstania mieszaniny wybuchowej, powinniśmy zamontować czujniki wykrywające niebezpieczne gazy. Jeżeli jednak, okazało żebym się, że czujniki zawiodły i mieszanina wybuchowa już powstała, należało by zadbać o uniemożliwienie zajścia wybuchu. Ponieważ zakłady są najczęściej oświetlone dwadzieścia cztery pory na dobę, źródło oświetlenia jest najpopularniejszym inicjatorem wybuchu.
Oprawa ab 50 stworzona przez firmę WOLF jest typowym rozwiązaniem w takich wypadkach. Stanowi wówczas rodzaj oprawy zawieszonej, która zbuduje stanowi w technologii przeciwwybuchowej. Oprawa ab 50 jest przeznaczona dla żarowych oraz wysokoprężnych wyładowczych źródeł światła. Oprawa jest zrobiona razem z zastrzeżeniami dyrektywy ATEX (94/9/WE).
Firma WOLF jest sprawdzonym dostawcą przeciwwybuchowych opraw świetlnych. Zaufanie zdobyła wśród najliczniejszych firm, dzięki jakości oraz niezawodności. Spokojnie można powiedzieć, że stosując produkty firmy WOLF takie jak oprawa ab 50, zarabiamy na bezpieczeństwie, prestiżu i spokoju ducha polskim i pracowników.