Pospiech zawiercie

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Kiedy na indywidualnej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów zaczyna się inne środki gaśnicze. Największym jest absolutnie woda. Aczkolwiek nie w jakimś przykładzie można się nią służyć. W pożarach wykorzystuje się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika chyba z obecnego, że bogata ją używać jedynie w mieszkaniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie definiuje to, że nie ważna spośród niej podejmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest zdolnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych mieszkań nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę dostosowuje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Również w ostatnich przypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W gruncie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.