Protokol kontroli bhp dokonywanej przez dyrektora szkoly

comarch erp altumComarch ERP Altum | Systemy ERP | POLKAS

Grupa osób planująca założyć swoją działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Prowadząc własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, powinien jednak zadbać o to, by nasz dom pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W drugim razie nie dostaniemy zgody na wykonywanie kampanie.

 

Wymogi techniczne
To, jakie wymogi musi spełniać lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Ona zarówno oznacza to, na czym liczy działalność gastronomiczna. W projektuj przepisów polega ona na produkcji i zakupie środkami spożywczymi. Wszędzie to tam, gdzie dostarczana jest żywność, trzeba podawać się do przepisów wysoko wymienionej ustawy. Traktują one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w których przeprowadza się praca i obróbka żywności i sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej poziom techniczny i higieniczny. Przepisy regulują również jakość wody, która określona jest do użytków spożywczych i przemysłowych. Wszystkie sprzęty brane w akcje gastronomicznej pragną być w doskonałym stanie technicznym oraz muszą egzystować prawdziwe.

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych muszą mieć wykonane nowe badania sanepidowskie i muszą być wszystkie stosowne uprawnienia zezwalające na prowadzenie zawodu. W gastronomii mogą zatem pracować osoby, które ukończyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do rzeczy kucharza. Taki pracownik musi i przejść odpowiednie szkolenie BHP oraz szkolenie z stosowania ze mebli kuchennych, na jakich wykonywa.

Materiały
Na jakąkolwiek kontrolę sanepidu trzeba pamiętać przygotowany komplet odpowiednich dokumentów. Chodzą do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny domu i certyfikat poświadczający przeszkolenia zatrudnionych w zasięgu przepisów BHP.