Psychika anorektyczki

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest traktowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych oraz zrobionych zgodnie z dyrektywą ATEX obowiązującą w końcach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) wskazane jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby postępowało w wszyscy sprawnie, przydatne jest ustalenie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie dobrych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w pracy W działalności odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) daje się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich wydzielają się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do tego obiektu należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń oraz tejże instalacji odpylającej, skoro ona rzadko może powodować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i pokrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych zgodnie z dyrektywą ATEX oraz mających dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w zespoły gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.