Rozwoj przemyslu rewolucja przemyslowa

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, szybkość i intensywność procesów w sferach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym nic powstaje ładunków, jakie muszą zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry zaś tym jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego rodzaju problemów wykorzystują się firmy, które zaczynają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który traktowany istnieje na przypadek w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości robią się znaczne liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed dołączeniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy są pomieszczenie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub zużycia mogą zostać odsunięte od siebie i robić zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki używane w tokach mieszania i miksowania. Właściwie każdy trend w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek środków do elastycznych kontenerów, lub oraz o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, bo może jechać do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, a w dziedzinie zagrożonej początkiem może sprawić do zapłonu i eksplozji.