Spozycie miesa czerwonego w polsce

https://purl-mange.eu/ph/

Sam termin mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz wyglądowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich ważną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z prawdziwych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się ekonomicznym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych dawki energii. Prawdopodobnie wejście na utrzymanie mięsa stanęło zatem w momencie zlodowaceń, kiedy ciężko było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa broniło się jednym z standardowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinie na wyglądy humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo jest to sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu charakteryzuje się świadome i pozytywne wyłączenie z częstej diety mięsa, w niniejszym także ryb oraz owoców morza.

Weganizm ma najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, ale również jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest obecne kierunek życia skojarzony z pewnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej bierze się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury czystej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi spożywa mięsa z obecnych tychże przyczyn, co w porze lodowcowej. Zanim nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży kolej będą bawiły się dużą rzeszą klientów.