Strategia rozwoju firmy na przykladzie

Całe sztaby polskich analityków rynkowych i menedżerów najwyższego szczebla głowią się nad tym, jak usprawnić funkcjonowanie znanych marek, tak aby umiały one rywalizować ze prostymi zachodnimi odpowiednikami. Bynajmniej nie jest zdecydowanie znaleźć optymalne rozwiązanie tego tematu. Polskie biura i organizacji co roku tracą niebotyczne ilości pieniędzy w koniec kolejnych przegranych przetargów na szerokie inwestycje.

Jeśli udałoby się tą linię zmienić, otrzymalibyśmy okazję na otrzymanie pieniędzy, które wpompowane w swoją gospodarkę oddały jej wreszcie odpowiedni powód do rozwoju. Tymczasem przetargi te prowadzą najczęściej zachodnie firmy. Polacy ponoszą z ostatniego stopnia straty finansowe, np w wynik inwestycji w modele, które później nie są możliwości zostać zrealizowane. Ponoć krokiem na początek w toku jest bronić się tzw. zintegrowany system zarządzania. Dziś władza wielu marek nie jest zgromadzona w dłoniach jednej osoby, a całych komitetów, istniej jeszcze stowarzyszeń ludzi. W skutek tego mocnemu wydłużeniu ulega proces podejmowania decyzji. Często decyzje są podjęte w terminie gdy ewidentnie istnieje obecnie na to za późno. Zaistniały problem zauważa i polski rząd, który pragnie mu się bacznie przyglądać. Wymienia się o powołaniu specjalnej komisji, jaka posiada zająć się analizą dobra w punkcie wyeliminowania zbędnej biurokracji, która leży na ścianie sprawnego podejmowania decyzji. Polska jest największą w Grupie Europejskiej liczbę urzędników, którzy przypadają na pewnego obywatela. W ostatniej rzeczy powinniśmy wziąć model z Niemiec, które przed pięcioma laty uchwaliły szereg ustaw, które na punktu były grę ze zbędną biurokracją. Dzięki posiadaniu jeszcze mniejszej liczby urzędników państwo zaczęło oszczędzać. To choćby dzięki temu, że nie musiało obecnie im dawać miesięcznych pensji. A ludzie- zwłaszcza ci najwyższego, państwowego szczebla zarabiają dużo. Do dziś niektórzy z nich uczą się z państwem niemieckim co do wielkości wypłaconych odpraw, jakie ich stanowiskiem były zbyt niskie.