Strefa zagrozenia wybuchem propan butan

atex

W moc obiektach przemysłowych istnieją strefy wybuchu (Ex). Atmosfera grożąca eksplozją dostaje się prawie wszędzie, szczególnie w przemyśle. Wiele materiałów przydatnych do wykonania procesów prac jest palnych lub zagrażających wybuchem. Więcej w przemyśle chemicznym, petrochemicznym lub spożywczym, więc co za tym chodzi, tam stopień zagrożenia jest ostatni.

Ze powodu na złe skutki wybuchu potrzebne jest podjęcie właściwych kroków, by temu zapobiec. Samym spośród nich stanowi explosion safety system, czyli system zabezpieczenia przed wybuchem. Prawidłowo będący układ idzie na tłumienie, i nawet izolowanie eksplozji. Najnowocześniejsza i najwspanialsza jakościowo technologia pomiarowa duzi w porządkach przemysłowych funkcję ochronną. Pomaga ona bowiem w decydujący sposób instalacje przemysłowe przed ich zniszczeniem. Kalibracja tych sposobów jest bezpośrednio w jednych urządzeniach (kalibratory przenośne). Głównym zadaniem systemów ubezpieczenia jest redukcja ciśnienia powstającego podczas wybuchu do zakresu nie powodującego zniszczenia urządzenia bądź obiektu (dekompresja). Idealnie dodają się one do zabezpieczania takich budowli jak silosy, zbiorniki, kruszarki, suszarki itp. Normatywne wymagania dotyczące kontroli realizowanej w terenach zagrożenia wybuchem są znacznie otwarte.
Na gruncie państw członkowskich Unii Europejskiej normą odniesienia jest informacja ATEX stanowiąca o urządzeniu i prac systemów zabezpieczających. Zaczyna ona zapomniał obszarów ciężkich i zajmuje pod uwagę potencjalne zagrożenie (źródła zapłonu elektryczne i nieelektryczne), albowiem badania wykazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu jedynie w 50% przypadków. W związku z ostatnim, uwzględnienie w zasadach zagrożeń tylko elektrycznych było słabe do zdobycia właściwego stopnia ochrony. Eksplozja prawdopodobnie być jednak wywołana przez czynniki takie jak np. gorąca nawierzchnia.
Wnętrze w porządki zabezpieczenia przed wybuchem, zgodne z regułą ATEX muszą istnieć jeszcze odpowiednio oznakowane, a konkretnie znakiem CE oraz znakiem Ex w sześciokącie (ochrona przed wybuchem).
Mimo, że narzędzia i układy ochronne są ciągle udoskonalane, to jednak zawsze najwięcej chce od człowieka, jego umiejętności oraz sztuk – zwłaszcza w ciężkich sytuacjach.