Strefy zagrozenia wybuchem gaz ziemny

Urządzenia przeznaczone do rzeczy w przestrzeni zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe wartości bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek produkt, przeznaczony do łączenia w strefach zagrożenia wybuchem.

Jest wiele norm połączonych z tą zasadą, która stosuje szczegółowe wymagania jeżeli chodzi o jedne produkty. I warunki, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić tematem regulacji wewnętrznych wchodzących w danych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą zawsze być sprzeczne z dyrektywą, także nie mogą zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt “ATEX-owy”, który stał oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i doświadczyć procedurę oceny współprac z obowiązującym udziałem wybranej jednostki notyfikowanej.
Na starcie XX wieku, kiedy w kopalniach węgla nie przywiązywano wysokiego znaczenia do używania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło to do wielu pożarów oraz eksplozji, których podstawą były oleje palne i wyzwalający się metan. Jako, że popyt jest matką wynalazków, więc po wielu wypadkach zastosowano różne typy olejów, oleje wodne, które nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny stanowi jedynym z wielu potwierdzeń, że dostosowywanie się do wielkich norm, połączonych z efektami w strefie zagrożenia początkiem jest oryginalnym obowiązkiem każdego właścicielu oraz pracownika. Zabieg tego obowiązku powoduje zarówno obrazy w wszystkich, jak i materialne.
ATEKS, jak przekazuje jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian biorącym na planie likwidację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Rzucanie się do powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa jest główną zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają dawać się rzadko, to przecież ważnymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego ukończenia pracy, niełączenie się do norm etc.
Kierowanie się do zasady ATEX i zasad z nią połączonych jest ważnym wymogiem dla sektora produkcyjnego i wydobywczego i usług związanych ze dziedziną zagrożenia wybuchem ( w ostatnim dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie jedynie wiąż się do użytkowania artykułów z prawymi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich wadzie!