System odpylania trocin

Dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe traktowane są w końca polepszenia jakości powietrza uwalnianego w końca procesów przemysłowych. Odpylanie zachodzi poprzez zbieranie pyłu oraz innych odpady z powietrza. Separacja nanocząstek jest sztandarowa w charakteru ograniczenia emisji pyłów.

Odpylacze są odpowiednio zaprojektowane, żeby sprostać wyzwaniu, którym jest unieszkodliwienie rozległych chmur pyłu. Odpylacze budują się z wentylatora, filtru pyłowego, systemu czyszczącego, filtr oraz zbiornika na filtr albo z organizmu usuwającego pył. Wyróżniamy cztery rodzaje odpylaczy przemysłowych: separatory inercyjne, separatory mokre, separatory elektrostatyczne oraz separatory filtracyjne.

a) Separatory inercyjne oddzielają pyły od gazów, dzięki kombinacji siły odśrodkowej, grawitacyjnej oraz inercjalnej.
b) Odpylacze przemysłowe, które wykorzystują do odpylania ciecz, to separatory mokre. W tym przykładzie ciecz łączy się z gazem, który zawiera cząsteczki pyłu. Skuteczność usuwania pyłu w niniejszej formie jest znacząco szeroka. Jest kilka sposobów separatorów mokrych, jednak każde łączą wspólne ważne cechy – zwilżanie gazów, kontakt gazu z cieczą oraz oddzielenie gazu od cieczy poprzez powstające aglomeraty. Kiedy aglomeraty stają się większe, osiadają w kolektorze.
c) Separatory elektrostatyczne korzystają z sił elektrostatycznych, aby oddzielić cząsteczki pyłów od gazu. Można je rozdzielić na separatory typu EBS (koronujące) oraz płytkowe. Separatory koronujące przeznaczone są do starego rozdzielania materiałów, które różnią się właściwościami elektrycznymi. Z zmiany separator płytkowy przeznaczony jest do cięcia wszelkich typów materiału mineralnego razem z ich częściami elektrostatycznymi.
d) Separatory filtracyjne to urządzenia, dzięki którym cząsteczki podczas transportu zatrzymywane są za pośrednictwem sił adhezji.

Obecnie separatory filtracyjne często zastępują separatory elektrostatyczne. Kluczowe są metody monitorowania, separacja cząstek drobnych oraz ultradrobnych. W związku z ostatnim polega się na zaawansowany rozwój metod wykrywania materii zanieczyszczonej. Inne drogi oczyszczania gazów, a też wdrażanie innowacji z pewnością dodaje się do rozwinięcia się jakości powietrza.