Systemy odpylajace dla przemyslu

Dynamiczny rozwój przemysłowy na całym świecie niejako wymusza stosowanie coraz nowocześniejszych metod produkcji. Przy rosnącej skali produkcji istotne jest zapewnienie jak najlepszej ochrony dla środowiska naturalnego. Z jednej strony obowiązkowe jest dostosowanie się do coraz bardziej wyśrubowanych norm ekologicznych, a z drugiej wyjście naprzeciw stale rosnącej świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska. Świadomość ta jest coraz większa wśród przedsiębiorców.


Stąd też instalacja rozwiązań mających na celu zmniejszyć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne z jednej strony jest często obligatoryjna, a z drugiej świadczy o świadomym podejściu do kwestii zanieczyszczenia otoczenia. W zależności od branży, charakteru produkcji czy przetwórstwa, istnieje wiele technik mających za zadanie zniwelować negatywny wpływ na środowisko naturalne. W wielu przedsiębiorstwach obowiązkowe będzie instalacja dedusting systems, czyli systemów odpylających powietrze, zarówno działające na dużej przestrzeni danego zakładu, jak też zlokalizowane na konkretnym stanowisku. Zadaniem systemów tych jest filtracja powietrza i separacja zanieczyszczeń. Są one stosowane w wielu gałęziach przemysłu: energetycznej, chemicznej, metalurgicznej, drzewnej, a nawet spożywczej. W tych branżach występuje szczególnie silne pylenie przy produkcji. Jak wspomniano wcześniej, w wielu przypadkach systemy odpylające w halach produkcyjnych są wymagane prawem. Poza korzyściami ochronnymi dla środowiska są jeszcze inne. Systemy te są stosowane do poprawy warunków pracy celem spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich stosowanie, poprzez poprawę warunków pracy załogi, ma wpływ na ich wydajność, co przekłada się na wydajność i wyniki całego przedsiębiorstwa. Zastosowanie systemów odpylania powietrza pozwala także firmom uzyskać certyfikaty w zakresie ochrony środowiska, co wpływa pozytywnie na wizerunek firmy, a jest to także istotny atut na konkurencyjnym rynku.