Szkolenia dla pracownikow pup

W przypadku, gdy korzystamy z leczenia szpitalnego za granicą, albo zwyczajnie - gdy mamy z usług lekarza, który nie występuje w własnym języku, zaś w późniejszym czasie dokumentacja medyczna jest nam potrzebna przy dalszym działaniu w obcym kraju, warto zwrócić się o przetłumaczenie tekstu przez specjalistę.

Osoby interesujące się tłumaczeniami medycznymi w Stolicy są, najczęściej, wykształcenie medyczne - są czynnymi lekarzami, osobami, które ukończyły uczelnie na celach powiązanych z farmacją, biologią, chemią. Mają odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają wysoką naukę języka. Często są native speakerami, bądź pracowały staż za granicą. Posiadają dobre przygotowanie: także z strony językowej, jak dodatkowo są w bycie zweryfikować merytorykę danego tekstu.

Istotna jest same weryfikacja tekstu przez tłumacza przysięgłego, który nanosi ewentualne poprawki, sprawdza czy wpis posiada wielką wartość i - co najważniejsze - nadaje mocy urzędowej swoją pieczęcią.

Dokumenty medyczne, które się najczęściej tłumaczy to historia choroby pacjenta, wypis ze szpitala, wyniki badań, skierowania na badania, zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stanie niepełnosprawności,historia leczenia - jeżeli staramy się o odszkodowanie przy wypadku zagranicznym.

Tłumaczenie medyczne to dodatkowo tłumaczenie artykułów naukowych, podręczników dla studentów medycyny, książek popularno-naukowych traktujących o medycynie, filmów promocyjnych zawierających specjalistyczne słownictwo, prezentacji multimedialnych, albo nawet programów w których są wymienione instrumenty medyczne.

Najpopularniejsze języki z których się rozumie to oczywiście angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Wąska specjalizacja skupia się takimi językami jak duński, japoński, chiński, turecki, języki niderlandzkie, język szwedzki, norweski. Przy małej specjalizacji tym chętniej przyjmuje się z usług native speakera.