Uziemienie

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszelkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w maksymalnym stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w rezultacie przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może stworzyć zapłon mieszaniny cieczy i gazu natomiast tym tymże powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żeby było wówczas możliwe przewożone konstrukcje powinny mieć znaczące uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego gatunku uziemienie elektrostatyczne znacząco zminimalizuje ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego typu proste uziemienia układają się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Przewody dawane w uziemieniu określają się niską opornością elektryczną i znacznie dużą siłą na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej niebezpieczne uziemienie będące system kontroli, który powoduje na transport lub dozowanie produktu chociaż w momencie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy przyjmuje się tego standardu uziemienia? Najczęściej używa się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek i na dowód elementów instalacji procesowych. Do tworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego typu substancji łatwopalnych. W punkcie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i skupia się w tłu substancji łatwopalnych, dociera do stworzenia zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest naprawdę mocny zacisk i dobrze dobrany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do celu uziemienia. Drogie jest zatem, że podawane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo wymagające wytyczne, skierowane na trasie testów. Obecnie najlepsze skutki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.