Warunki powstania pozaru

Aby przybyło do pożaru muszą wystąpić trzy czynniki – źródło ognia czyli np. zwarcie instalacji elektrycznej w budynku lub niedopałek papierosa, materiał łatwopalny oraz tlen. Co stanowi jednak najczęstszą przyczyną pożarów w obiektu Przejawia się, że przyroda ma nieznaczny pomysł na wykonanie pożaru. Obecnie uderzenie pioruna dzięki instalacji odgromowej bardzo rzadko wywołuje pożar budynku.

http://www.comarch-polkas.pl/2016/02/27/system-magazynowy-wms-comarch/

 

Zdecydowanie częściej przyczyną pożaru jest człowiek. Celowe podpalenie budynku lub zaprószenie ognia jest najczęstszą przyczynę pożarów. Kolejną winą jest połączenie instalacji elektrycznej w utrzymaniu. Widać wówczas żyć spowodowane przez leciwy wiek instalacji, pożądaj przez zwarcie wynikające z zmiany przez młodą osobę. Awaria urządzenia elektrycznego, które jest non stop podłączone do prądu i zajmuje wysoką wartość na liście przyczyn pożarów. Wykonywanie działalności, w jakich wykorzystywana jest idealna temperatura np. w pracach gdzie powstają iskry oraz przechowywanie substancji, jakie są łatwo palne (np. butle gazowe) i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. A właściwie które powinniśmy zachować środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru? W projektu podniesienia swego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego powstała specjalna dyrektywa unijna atex. Wykonywanie tej zasad zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, który mógłby zrobić pożar w budynku. A na co też powinniśmy przyciągać uwagę? Przede wszystkim powinniśmy przestrzegać zasad przeciwpożarowych, które mówią budynku czy urządzeń elektrycznych. Warto również zaopatrzyć budynek bądź jego strony w sprzęt, który pomoże gaszenie ewentualnego pożaru lub uniknie mu kiedy pojawią się pierwsze oznaki zaprószenia ognia. Należy oraz na bieżąco sprawdzać instalacje elektryczną i umożliwić jej potrzebną konserwację. Zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku poprzez czytelne oznakowania dróg ewakuacyjnych i zwiększy bezpieczeństwo. Warto też zwrócić opinię na to które towary są stosowane do instalacji i wykończenia domu ponieważ możemy dać kilka warstw materiałów mając pod uwagę ich łatwopalność.