Warunki powstania pozaru

Aby przybyło do pożaru muszą wystąpić trzy czynniki – źródło ognia czyli np. zwarcie instalacji elektrycznej w budynku lub niedopałek papierosa, materiał łatwopalny oraz tlen. Co stanowi jednak najczęstszą przyczyną pożarów w obiektu Przejawia się, że przyroda ma nieznaczny pomysł na wykonanie pożaru. Obecnie uderzenie pioruna dzięki instalacji odgromowej bardzo rzadko wywołuje pożar budynku.

 

Zdecydowanie częściej przyczyną pożaru jest człowiek. Celowe podpalenie budynku lub zaprószenie ognia jest najczęstszą przyczynę pożarów. Kolejną winą jest połączenie instalacji elektrycznej w utrzymaniu. Widać wówczas żyć spowodowane przez leciwy wiek instalacji, pożądaj przez zwarcie wynikające z zmiany przez młodą osobę. Awaria urządzenia elektrycznego, które jest non stop podłączone do prądu i zajmuje wysoką wartość na liście przyczyn pożarów. Wykonywanie działalności, w jakich wykorzystywana jest idealna temperatura np. w pracach gdzie powstają iskry oraz przechowywanie substancji, jakie są łatwo palne (np. butle gazowe) i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. A właściwie które powinniśmy zachować środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru? W projektu podniesienia swego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego powstała specjalna dyrektywa unijna atex. Wykonywanie tej zasad zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu, który mógłby zrobić pożar w budynku. A na co też powinniśmy przyciągać uwagę? Przede wszystkim powinniśmy przestrzegać zasad przeciwpożarowych, które mówią budynku czy urządzeń elektrycznych. Warto również zaopatrzyć budynek bądź jego strony w sprzęt, który pomoże gaszenie ewentualnego pożaru lub uniknie mu kiedy pojawią się pierwsze oznaki zaprószenia ognia. Należy oraz na bieżąco sprawdzać instalacje elektryczną i umożliwić jej potrzebną konserwację. Zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku poprzez czytelne oznakowania dróg ewakuacyjnych i zwiększy bezpieczeństwo. Warto też zwrócić opinię na to które towary są stosowane do instalacji i wykończenia domu ponieważ możemy dać kilka warstw materiałów mając pod uwagę ich łatwopalność.