Wentylacja grawitacyjna youtube

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być zrobiona razem z aktualnymi normami ustanowionymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a także ocenić jej najczulsze punkty. W obecnym punktu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie wykonawczym. Materiał ten stanowi dla przedsiębiorstwa interesującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do celu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W projektu ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, grane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury sprawie nie jest dodatkowe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wykonywane są w stylu „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników układu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został zamontowany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Zadania te służą upragniony efekt finansowy, a przede wszystkim sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najważniejszy element skutecznej, natomiast tym samym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za jakimś razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.