Zawor bezpieczenstwa centralne ogrzewanie

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest ubezpieczenie rozmaitych urządzeń przed nagłym wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu zaś jego dobrą wielkość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), przecież istnieje zarówno zależne od jego parametrów i sposobie zabezpieczanego urządzenia. Natomiast wielkość zaworu jest ściśle powiązana z wymaganą przepustowością, która składa ilość strumienia płynu, jaki musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest gwarancja narzędzi i rurociągów przed niepomyślnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, które potrafi sprawić do poważnych uszkodzeń. Z serii najczęstszymi przyczynami powstawania za wielkich ciśnień są uderzenia wodne i awarie armatury odcinającej bądź narzędzi automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze powodu na środek działania, można wydać na dwa rodzaje:

 

Zawory niskociśnieniowe – traktowane jako narzędzia chroniące przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w konstrukcjach tej grupy dzieli się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centrum zaworu wywierana jest przez ciężar,
zawory sprężynowe – nacisk na grzybek produkowany jest przez sprężynę zamontowaną wewnątrz zaworu.

W relacje od typu konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić więcej na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar położony jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w istocie grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości grającej na ciężar i siły parcia wody lub powietrza funkcjonującej na grzybek. Jednakże w zaworach dźwigniowych ciężarek spotyka się na ramieniu dźwigni, i otwarcie zaworu jest po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.